Sermons

Pentecost 2017

June 4, 2017

Bible Text: John 7:37-39 |

And This is Eternal Life…

May 28, 2017

Bible Text: John 17:1-11 |

This is No Ordinary Love

May 21, 2017

Bible Text: John 14: 15-21 |

In Their Own Words

May 14, 2017

Bible Text: John 14:1-14 |

Confirmation Faith Testimonies

May 14, 2017

Bible Text: John 14: 1-14 |

Partnership Sunday 2017

May 7, 2017

Bible Text: John 10:1-10 |

Road to Emmaus

April 30, 2017

Bible Text: Luke 24:13-3-5 |

I’ll See for Myself

April 23, 2017

Bible Text: John 20:19-31 |

I Need Jesus

April 16, 2017

Bible Text: Matthew 28: 1-10 |

The Prince of Paradox

April 9, 2017

Bible Text: Matthew 21:1-11 |